Wykonuję pełny zakres instalacji elektrycznych:

• instalacje elektryczne
• instalacje przemysłowe
• montaż rozdzielnic zasilających, sterowniczych,
• instalacje elektryczne w budownictwie mieszkaniowym,
• instalacje systemów inteligentnych budynków,
• instalacje odgromowe

Pozostałe instalacje:

• instalacje sieci komputerowych,
• instalacje satelitarne oraz antenowe,
• instalacje telefoniczne
• instalacje domofonowe

Linie zasilające:

• zalicznikowe linie kablowe (od złącza ZKP do budynku)
• linie kablowe nn
• linie zalicznikowe WLZ na budynkach

Pomiary ochronne instalacji elektrycznych:

a) badania i pomiary odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznych:
• pomiary napięć i obciążeń,
• pomiary rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji,
• sprawdzenie skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej,
• pomiar rezystancji uziemień ochronnych i roboczych,
• sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej,
b) badania i pomiary instalacji odgromowych i uziemień:
• oględziny części naziemnej,
• sprawdzenie ciągłości połączeń części naziemnej,
• pomiar rezystancji uziemienia,
• sprawdzenie stanu uziomów po ich odkopaniu.

Doradztwo

Odpowiemy Państwu na wszystkie pytania związane ze specyfiką pracy naszej firmy. Przy realizacji usługi możliwa jest również konsultacja i pomoc projektanta wnętrz dla jak najlepszej realizacji zlecenia. Pracę projektanta prowadzone są na życzenie klienta za dodatkową opłatą zależnie od charakteru prowadzonych prac.

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE "MHD" SPRUCH © 2011 - 2013  | drogen pc |